Spel att ladda  ner

Games for Download

Röd text advanced spel

Grön text classic spel

Siffran efter spelnamnet visar hur många brickor det är i spelet

The number after gamename shows how many tiles there are in the game

Samma Game ID som Password

Same Game ID as Password

Houses 20

Fåglar40

Vilda blommor32

Kultur

Författ.Skådesp.28

Sport

Sport blandat24

Samhälle

Foto på nätet

När du gör spel kan du även hämta bilder/foto från nätet. Ladda ner och spara i ditt fotogalleri,  t.ex blommor, kända konstnärer, fotbollsspelare o.s.v Det är viktigt att använda bilder som inte är skyddade av upphovsrätten.  Nedan kommer tips var du kan hämta bilder. 

When making a game a game you can also download picture/photo to your own photogallery, for example flowers, famous artist, footballplayers, note that it is very important that are not protected by copyright. Below you can find tips on where you can find pictures free.

Wikimedia commons

Fotofinnaren

Free digital photos

Pixabay.com

www.picjumbo.com

www.flickr.com